Հեռահաղորդակցություն

Հեռահաղորդակցություն

Telecommunications

Հեռահաղորդակցությունը  ժամանակակից գլոբալ կապի ողնաշարն է: Արագընթաց փոփոխվող տեխնոլոգիական զարգացման մարտահրավերները պահանջում են իրավաբան-փորձագետների աջակցություն: Մենք գիտակցում ենք հեռահաղորդակցության ոլորտում իրավաբանական ծառայությունների կարևոր դերը, ուստի մեր թիմը մասնագիտացած է նաև հեռահաղորդակցության ոլորտում ներգրավված ընկերություններին և անհատներին համապարփակ աջակցություն տրամադրելու գործում:

Կանոնակարգային համապատասխանություն և լիցենզավորում

Հեռահաղորդակցության ոլորտում գործունեությունը պահանջում է իրավակարգավորումների խստիվ պահպանում: ACTA-ն լավ տիրապետում է այդ կանոնակարգերին և աջակցում հեռահաղորդակցական ընկերություններին անհրաժեշտ լիցենզիաների և թույլտվությունների ձեռքբերման և պահպանման հարցում՝ ապահովելով օրենսդրական պահանջների պահպանումը:

Լիցենզավորում և տեղաբաշխում

Անլար միջոցներին հասանելիությունը հեռահաղորդակցության գործունեության կարևորագույն կողմն է: Մեր ընկերությունը տրամադրում է փորձագիտական ուղեցույց  լիցենզավորման, տեղաբաշխման ռազմավարությունների և ցանցի կառավարման քաղաքականության մշակման հարցերում: 

Պայմանագրեր

Պայմանագրերը հանդիսանում են ցանկացած հաջող հեռահաղորդակցության ընկերության հիմքը, որոնք կարգավորում են ծառայություններ մատուցողների, վաճառողների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ հարաբերությունները: Մեր իրավաբանները մասնագիտացած են բանակցությունների և պայմանագրերի մշակման գործում և մեր կողմից  մշակվող պայմանագրերը ճշգրիտ են, ապահով և համահունչ հաճախորդների բիզնես նպատակներին:

Ցանցային ենթակառուցվածքների և անշարժ գույքի վերաբերյալ պայմանագրեր

Հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքի ստեղծումն ու պահպանումը պահանջում է անշարժ գույքի վերաբերյալ պայմանագրերի մանրակրկիտ ուսումնասիրություններ: ACTA-ն առաջարկում է իրավաբանական ուղեկցում՝ համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ վարելու, աշտարակների վարձակալության և ցանցի տեղակայման այլ կարևոր բաղադրիչների վերաբերյալ:

Տվյալների գաղտնիություն և անվտանգություն

Թվային տեխնոլոգիաների նկատմամբ վստահության մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց առաջնային է դառնում հաճախորդների զգայուն տվյալների պաշտպանությունը: Մեր իրավաբանական թիմն առաջարկում է ուղեցույց տվյալների գաղտնիության պահպանման, կիբերանվտանգության միջոցառումների և միջադեպերի արձագանքման պլանավորման վերաբերյալ՝ ապահովելով, որ հեռահաղորդակցական ընկերությունները կատարեն իրավական պարտավորությունները և պաշտպանեն հաճախորդների տվյալները:

Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ

Հեռահաղորդակցության դինամիկ ոլորտում միաձուլումները և ձեռքբերումները աճի և համախմբման բնական ռազմավարություններ են: Մենք տրամադրում ենք փորձագիտական իրավական աջակցություն այդ գործարքների մասով, ներառյալ իրավաբանական աուդիտները, պայմանագրային  բանակցությունները, դրանց վերջնականացումը և կանոնակարգային համապատասխանությունը:

Վեճերի լուծում և դատավարություն

Չնայած լավագույն ջանքերին, հեռահաղորդակցության ոլորտում կարող են առաջանալ իրավական հակամարտություններ: Մեր փորձառու իրավաբանական թիմը լավ զինված է դատավարության, արբիտրաժի և վեճերի լուծման այլ մեթոդներում հաճախորդին վստահորեն ներկայացնելու համար՝ պաշտպանելով նրա շահերը ցանկացած վեճի պարագայում:

ACTA-ում մենք հանձնառու ենք մատւցել բարձրակարգ իրավաբանական ծառայություններ, որոնք հարմարեցված են հեռահաղորդակցության ոլորտի եզակի կարիքներին: Մեր փորձառությամբ հեռահաղորդակցության ընկերությունները և մասնագետները կարող են վստահորեն առաջ ընթանալ՝ իմանալով, որ իրենց օրինական շահերը պաշտպանված են: