Բնական Պաշարներ

Բնական Պաշարներ

Natural Resources

Բնական ռեսուրսներն առանցքային դեր են խաղում համաշխարհային տնտեսություններում՝ հանդիսանալով  հիմնական հումքօ և էներգիայի աղբյուրներ: ACTA-ում մենք հասկանում ենք այս ոլորտի բարդ կարգավորումները, քանի արդեն երկար ժամանակ էվ մասնագիտացած ենք բնական ռեսուրսների արդյունահանման և պահպանման ոլորտում ներգրավված բիզնեսներին համապարփակ իրավական աջակցություն տրամադրելու գործում:

Կանոնակարգային համապատասխանություն և բնապահպանական իրավունք

Բնական ռեսուրսների ոլորտում գործունեությունը պահանջում է բնապահպանական կանոնակարգերի խստիվ պահպանում: Մեր իրավաբանական թիմը լավ տիրապետում է բնապահպանական իրավունքի բարդություններին, ներառյալ թույլտվությունները, արտանետումների ստանդարտներին համապատասխանելը և պահպանման գործընթացները: 

Հողօգտագործման և անշարժ գույքի հետ կապված գործարքներ

Բնական ռեսուրսների արդյունաբերության մեջ հողի իրավունքների ապահովումն ու կառավարումն առաջնային են: Մեր ընկերությունն առաջարկում է փորձաքննություն հողերի ձեռքբերման, վարձակալության և սեփականության իրավունքի ոլորտում՝ հնարավորություն տալով բիզնեսին արդյունավետորեն և իրավական չափանիշներին համապատասխան իրականացնել իրենց գործունեությունը:

Հանքարդյունաբերության թույլտվություններ

Հանքարդյունաբերության և արդյունահանման աշխատանքների համար անհրաժեշտ թույլտվությունների ձեռքբերումը կարևոր քայլ է բնական պաշարներով զբաղվող ընկերության համար: Մեր իրավաբանական փորձագետները հաճախորդներին ուղղորդում են թույլտվության գործընթացում՝ ապահովելով բոլորկանոնակարգերի համապատասխանությունը՝ միաժամանակ պաշտպանելով նրանց շահերը պետական մարմինների առջև:

Էներգիա և վերականգնվող աղբյուրներ

Բնական ռեսուրսների շրջանակներում էներգետիկայի ոլորտը ներկայացնում է իր իրավական մարտահրավերները: Մեր ընկերությունը տրամադրում է համապարփակ իրավական աջակցություն էներգետիկ նախագծերի համար, ներառյալ կանոնակարգերի համապատասխանությունը, պայմանագրերի բանակցությունները և վեճերի լուծումը: Մենք նաև մասնագիտացած ենք վերականգնվող էներգիայի նախագծերում՝ օգնելով հաճախորդներին կիրառել նորարարություններ և պաշտպանել իրենց իրավունքները:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումներ

Բնական ռեսուրսների գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը և մեղմացումը կարևոր իրավական պահանջ է: Մեր ընկերությունն իրականացնում է ազդեցության մանրակրկիտ գնահատումներ՝ խորհուրդ տալով հաճախորդներին էկոլոգիական վնասը նվազագույնի հասցնելու և իրավական պարտավորությունները կատարելու ռազմավարությունների վերաբերյալ:

Վեճերի լուծում և դատավարություն

Իրավական հակասությունների դեպքում մեր փորձառու իրավաբանական թիմը պատրաստ է ուժեղ ներկայացուցչություն ապահովել դատական, արբիտրաժային և վեճերի լուծման այլընտրանքային մեխանիզմներում: Մենք օգտագործում ենք մեր փորձը մեր հաճախորդների համար բարենպաստ արդյունքներ ապահովելու համար՝ անկախ նրանից՝ նրանք ներքաշվում են պետական մարմինների հետ վեճերում, թե իրենց կոնտրագենտների:

ACTA-ում մենք հանձնառու ենք մատուցելու բարձրակարգ իրավաբանական ծառայություններ, որոնք հարմարեցված են բնական ռեսուրսների արդյունաբերության եզակի կարիքներին: Մեր փորձառությամբ բնական ռեսուրսների ոլորտի ձեռնարկությունները կարող են առաջ շարժվել՝ վստահ լինելով, որ իրենց օրինական շահերը պաշտպանված են: