Test Alt

Ձգտելով Գերազանցության

Ի շնորգիվ մեր բազմամյա փորձառության, պրոֆեսիոնալ և նվիրված մոտեցման՝ մենք մշտապես ձգտում ենք գերազանցության իրավաբանական ծառայությունների մատուցման ոլորտում.

Պարզե'ք՝ ինչպես կարող ենք օգնել Ձեր բիզնեսին Հայաստանում
Test Alt

Երաշխավորելով Պրոֆեսիոնալիզմ

Մենք ակտիվ, նորարար, հնարամիտ և վճռական ենք ուղեկցելու Ձեզ փոփոխական բիզնես աշխարհում, քանզի հասկանում ենք ձեր հեռակա նպատակները և նախապատվությունները.

Պարզե'ք, թե ինչպես կարող ենք պաշտպանել Ձեր իրավունքներն ու շահերը Հայաստանում
Test Alt

Ստեղծելով Արդյունքներ

Մենք վստահելի համբավ ենք ձեռք բերել խնդիրներին արժեքավոր լուծումներ տալու շնորհիվ, քանի որ ամենաբարդ խնդրին էլ մոտենում ենք սառնասրտությամբ և փորձված գիտելիքներով.

Պարզե'ք իրավաբանական աութսորսինգի առավելությունները և մեր առաջարկները
Innovative Solutions

Առաջարկում՝ Ավելին

մենք առաջարկում է ավելին, քան իրավաբանական ծառայություններն են. մենք ժամանակ ենք տրամադրում հասկանալու ձեր առկա և երկարաժամկետ խնդիրները և փորձում հնարավորինս կանխատեսել բոլոր ռիսկերը, ինչպես որ Դուք կվարվեիք.

Բացահայտե'ք՝ ինչպես կարող ենք օգնել Ձեզ սնանկության բոլոր փուլերում
Prev-Button
Next-Button
Ոլորտներ

Շինարարությունը դինամիկ ոլորտ է, որն առանցքային դեր է խաղում տնտեսական աճի և զարգացման գործում: Այնուամենայնիվ, իր բարդ կարգավորման առարկայի և խճճված պայմանագրային հարաբերությունների հետևանքով կարող են առաջանալ իրավական խնդիրներ, որոնք պահանջում ե...

Էներգետիկ արդյունաբերությունը գտնվում է համաշխարհային տնտեսական աճի կենտրոնում՝ ընդգրկելով ոլորտների լայն շրջանակ՝ վերականգնվող էներգիայից մինչև նավթ և գազ: Այս դինամիկ և խիստ կարգավորվող ոլորտում իրավաբանական աջակցությունը շատ կարևոր է: ACTA-ում...

Ժամանցային արդյունաբերությունը դինամիկ և բազմակողմանի ոլորտ է, որն ընդգրկում է տարբեր ենթաոլորտներ, ներառյալ՝ կինոն, հեռուստատեսությունը, երաժշտությունը, խաղերը և այլն: Այս արագընթաց միջավայրում իրավաբանական ծառայությունները առանցքային դեր են խաղո...

Մշտապես զարգացող ֆինանսական ոլորտում մասնագիտացված իրավաբանական ծառայությունների կարիքը երբեք ավելի կարևոր չի եղել: ACTA-ում մենք հասկանում ենք ֆինանսական ոլորտի  բարդությունները և հանձառու ենք տրամադրել համապարփակ իրավական աջակցություն ֆինանսական...

Առողջապահության ոլորտի արագ զարգացման  բարդ կանոնակարգերի պայմաններում մասնագիտացված իրավաբական ուղեկցումը  պարտադիր է՝ ոլորտին հատուկ մարտահրավերներին դիմակայելու համար: ACTA-ում մենք գիտակցում ենք իրավաբանական ծառայությունների կարևոր դերը առողջա...

Ցանկացած արտադրական կամ արդյունաբերական գործընթացում իրավական աջակցությունը կարևոր է: ACTA-ում մենք առաջարկում ենք բարձրակարգ ծառայություններ՝ աջակցելու արտադրողներին համապատասխանության, ռիսկերի կառավարման և ապահով զարգացման հարցերում: 

...

Բնական ռեսուրսներն առանցքային դեր են խաղում համաշխարհային տնտեսություններում՝ հանդիսանալով  հիմնական հումքօ և էներգիայի աղբյուրներ: ACTA-ում մենք հասկանում ենք այս ոլորտի բարդ կարգավորումները, քանի արդեն երկար ժամանակ էվ մասնագիտացած ենք բնական ռե...

Անշարժ գույքի գործարքներն առանցքային են ինչպես անհատների, այնպես էլ ընկերությունների կյանքում: Սեփականության և այլ գույքային իրավունքների բարդություններով լի ընթացակարգերում ողմնորոշվելը պահանջում է մասնագիտական իրավական ուղեկցություն: ACTA-ում մե...

Մշտապես զարգացող տեխնոլոգիաների աշխարհում նեղ մասնագիտական իրավական ուղղորդման կարիքը երբեք ավելի մեծ չի եղել: Տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը բնութագրվում է արագ նորարարությամբ, բարդ կանոնակարգերով և համաշխարհային հասանելիությամբ: ACTA-ում մենք...

Հեռահաղորդակցությունը  ժամանակակից գլոբալ կապի ողնաշարն է: Արագընթաց փոփոխվող տեխնոլոգիական զարգացման մարտահրավերները պահանջում են իրավաբան-փորձագետների աջակցություն: Մենք գիտակցում ենք հեռահաղորդակցության ոլորտում իրավաբանական ծառայությունների կա...

Ծառայություններ

Բոլոր ծառայությունները
Վարչական Իրավունք

 • Consultation on Regulatory Compliance: Advising businesses and individuals on how to comply with the specific regulations and standards set by Armenian government agencies.

 

 • Representation in A...

Հակամենաշնորհներ և Մրցակցություն

 • Antitrust Compliance Programs: Developing and implementing antitrust compliance programs for businesses to ensure adherence to Armenian competition laws and prevent violations.
Բանկեր և Ֆինանսներ

 • Regulatory Compliance and Advisory: Advising banks, financial institutions, and fintech companies on compliance with Armenian banking and financial regulations, including the Central Bank of Armenia's requirements.

 ...

Սնանկություն

 • Pre-Bankruptcy Consultation: Providing strategic advice to companies on their options before filing for bankruptcy, including debt restructuring and negotiation with creditors.

 

 • Bankruptcy Fili...

Բիզնես Խորհրդատվություն

 • Business Formation and Structuring: Assisting in the formation of businesses, including advice on the most suitable legal structure (e.g., LLC, partnership, corporation), registration processes, and initial structuring.

...

Առևտրային Իրավունք

 • Compliance with Commercial Laws: Advising businesses on compliance with Armenian commercial laws and regulations, including consumer protection, fair trading, and company law.

 

 • Business Licensi...

Շինարարություն

 • Contract Drafting and Negotiation: Assisting in the creation and negotiation of construction contracts, including contractor agreements, subcontract agreements, and supplier agreements.

 

 • Regula...

Պայմանագրեր

 • Contract Drafting: Crafting clear, precise, and legally binding contracts tailored to the specific needs and objectives of clients, including sales contracts, service agreements, and lease agreements.

 

Կորպորատիվ Իրավունք

 • Company Formation and Registration: Assisting with the legal aspects of forming and registering different types of corporate entities in Armenia, including compliance with local regulations and corporate structuring.

 

Հեղինակային Իրավունք

 • Copyright Registration: Assisting clients with the process of registering copyrights to protect their original works, including literary, musical, dramatic, and artistic works.

 

 • Copyright Enfor...

Տվյալների Գաղտնիություն

 • Data Privacy Compliance Audits: Conducting comprehensive audits of clients' data processing activities to ensure compliance with Armenian data protection laws and international privacy standards.

 

 • ...

Պարտքի Վերակառուցում

 • Debt Restructuring Negotiations: Assisting clients in negotiating with creditors to restructure existing debts, including modifying payment terms, interest rates, and loan durations.

 

 • Formulati...

Աշխատանքային Իրավունք

 • Drafting and Review of Employment Contracts: Assisting in the creation and review of employment contracts, including terms of employment, confidentiality agreements, and non-compete clauses.

 

 • A...

Օտարերկրյա Ներդրումներ

 • Investment Structuring and Strategy: Advising foreign investors on the optimal structures and strategies for their investments in Armenia, including joint ventures, mergers and acquisitions, and direct investments.

 

...

Ֆրանչայզինգ

 • Franchise Agreement Drafting and Review: Assisting in the drafting, reviewing, and negotiating of franchise agreements to ensure they meet legal standards and protect client interests.

 

 • Regulat...

Միգրացիոն Ծառայություններ

 • Visa Application and Renewal: Assisting clients with the application and renewal of various types of visas, including tourist, business, student, and work visas.

 

 • Residency Permits: Pr...

Մտավոր սեփականություն

 • atent Prosecution and Protection: Assisting clients with patent applications, including drafting and filing patents, conducting prior art searches, and representing clients in patent prosecution proceedings to protect inventions and techn...

Միջազգային առևտուր

 • Customs Compliance and Advice: Assisting businesses with customs regulations, tariff classifications, valuations, duties, and taxes to ensure compliance with Armenian customs laws and international customs procedures.

 <...

Իրավաբանական ուսումնասիրություն

 • Corporate Structure and Governance: Reviewing the target entity’s corporate structure, governance documents, and compliance with local corporate laws to ensure proper incorporation and operational legitimacy.

 

Դատական վեճեր

 • Civil Litigation: Handling disputes between individuals or organizations in areas such as contracts, property, personal injury, and family law.

 

 • Commercial and Business Litigation: Res...

Միաձուլումներ և ձեռքբերումներ

 • Due Diligence: Conducting thorough legal due diligence to identify potential risks and liabilities associated with the target company, including financial, legal, and regulatory aspects.

 

 • Trans...

Ոչ առևտրային ընկերություններ

 • Formation and Registration: Assisting with the legal formation of nonprofit organizations, including drafting of founding documents, bylaws, and registration with relevant Armenian authorities.

 

Պրո Բոնո

 • Legal Clinics for Low-Income Individuals: Organizing legal clinics to offer free legal advice to low-income individuals on issues such as housing, employment, family law, and social benefits.

 

 • ...

Անշարժ Գույք

 • Property Transactions: Assisting clients with the purchase, sale, and transfer of residential, commercial, and industrial real estate, including drafting and reviewing contracts, conducting due diligence, and closing transactions.
 • <...

Խորհրդատվություն Սկսնակներին

 • Business Formation and Structuring: Advising on the selection of the appropriate business entity (e.g., LLC, joint-stock company), assistance with incorporation, and guidance on the legal structure to optimize for tax and operational effi...

Հարկեր և Պլանավորում

 • Tax Compliance: Assisting clients with the preparation and submission of tax returns, ensuring compliance with Armenian tax laws and regulations for individuals, corporations, and other entities.

 

Ապրանքային Նշաններ

 • Trademark Search and Clearance: Conducting comprehensive searches to ensure that the proposed trademarks are not infringing on existing trademarks and are registrable, providing a clear path for trademark registration.

 ...